Home » Parterapi » Om parterapi

Om parterapi

 

Terapi efter en struktureret metode
Jeg foretrækker Imagometoden fordi den sikrer, at du får mulighed for, at din partner hører og forstår hvad du siger. Igennem parterapien får din partner mulighed for, at mærke hvordan det føles for dig og dermed forstå, hvorfor du handler som du gør.

Man kan se på børnene om der er noget galt
Børn er ofte symptombærere på at der er noget hjemme der ikke er som det plejer. Børn reagerer forskelligt ud fra alder, temperament og personlighed. I min rådgivning er jeg opmærksom på de forskellige symptomer og hvordan de kan komme til udtryk. Et terapiforløb kan være med til at skåne børnene mest muligt fra at blive glemt og klemt i de voksnes proces.

Det gode og kærlige parforhold
Hvordan finder man frem til det sunde forhold, hvor I accepterer hinanden, på godt og ondt, og hvor begge parter har en gennemgående lyst til Jeres fælles projekt: nemlig hinanden? Det er én af de ting vi sammen løser i et terapiforløb.

Det er ikke tilfældigt hvilken partner du har valgt
Når der opstår problemer i parforholdet, kan man tro, at det er fordi valget af partner har været forkert. Og man vælger at skilles.

Men – ved valget af ny partner, vil der være en risiko for, at man støder ind i de samme problematikker, da man ubevidst ofte vælger sin partner ud fra egenskaber man ikke selv umiddelbart har adgang til, hos sig selv.

Case story
Robert og Thyras historie er et eksempel herpå:

Da Robert og Thyra blev kærester blev Robert meget fascineret af Thyras måde, at holde orden på. Han glædede sig over endelig, at have fået en kæreste der syntes, at hans måde at rode på var ok, ja ligefrem sødt. Hun ikke alene accepterede ham, men hun lagde også mærke til, når han havde ryddet op.

Thyra blev fascineret af Roberts afslappede måde, at forholde sig til verden på. Hun syntes f. eks at han var ”nuttet” når han ikke havde fået redt sit hår inden de gik ud af huset. Hun mærkede en stolthed og en følelse af ro inden i sig.

Efter den første forelskelse
MEN – da den første forelskelse havde lagt sig begyndte Robert, at føle at Thyra kontrollerede ham og ville bestemme over ham. Han synes, at han forsøgte, at gøre det som hun bad ham, men selvfølgelig glemte han det en gang imellem. Det kunne da ikke være rigtigt, at det skulle betyde så meget om han havde redt sit hår eller ej!

Thyra havde det ikke godt. Hun kunne mærke, at hun havde meget svært ved at bo sammen med Robert, på grund af hans roderi. Hun ville gerne lade være med at være efter Robert og hun blev irriteret og flov over ham, når andre så hans uredte hår.

Begge var begyndt at tro på, at deres kærlighed til hinanden var en stor fejltagelse.

Thyra og Robert blev via terapien hjulpet til at se deres forskellighed som noget konstruktivt og udviklende, fremfor at tvivle på om de havde valgt den rigtige partner.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om parterapi er noget for jer?
Skriv til mig hos Randers Parterapi. Det er ganske uforpligtende.