Home » Kontakt » Imago-metoden

Imago-metoden

Hvad er Imago parterapi?​

Imago er det latinske ord for “billede”. Imago refererer til de billeder, vi har med os fra vores barndom, dvs. vore tidligste erfaringer, følelser og forestillinger, som vi har overtaget som normer fra vore omsorgspersoner.

​Imago parterapi er en terapiform, som kan bruges generelt i al menneskelig relation såsom relationer til børn, familie, netværk og på arbejdspladsen.​

Bevidst dialog
Imago-parterapi er en terapiform, der gennem dialog, bevidstgør parret om deres måde at kommunikere på og hvor nedbrydende det kan være for deres samliv. Ud fra bevidstheden om dette, får parret mulighed for at skabe nye og mere hensigtsmæssige kommunikations- og adfærdsmønstre i deres forhold.

​Læs endnu mere om metoden på foreningens hjemmeside her